Kurser

Helgkurs 25-26 sept 2021 Genomförd

Helgkurs   2 -  3 okt   2021 Genomförd

Helgkurs 23-24 okt    2021  Genomförd

 


P.g.a ytterligare restriktioner flyttar jag fram kursdatum för att förhindra spridning av covid-19

Kursen startar således tisdagen den 15 febr - 12 april och onsdagar den 16 febr-13 april Båda dagarna tid 12.30 15.30

Glad trots allt att kunna genomföra kurserna.

Tisdagar   12.30-15.30 start 25 jan 2022 fullt! Hör av dig om du vill stå på reservlistanSigtuna

Sigtuna Onsdagar 12.30-15.30 start 26 jan 2022 fullt!  Hör av dig om du vill stå på reservlistan

                    www.njordofgreece.com

www.njordofgreece.com/m-la-med-siri-ryd-2022