Välkommen till Siri-art

  

Pris 390 kr + frakt 50 kr

 

 

CV

Akvarellmålare

 

Siri Öryd född 1941 i Lapplands inland, bor i Sigtuna.

Verksam som målare sedan 1993 och då främst inom

akvarellmåleri.

Har genom åren förkovrat mig genom att gå kurser hos de främsta akvarellisterna i Sverige.

Mina motiv hämtar jag från naturens underbara skiftningar, ofta handlar det om att försöka fånga något som mynnar ut i halvabstrakta landskap.

På senare år har jag känt att jag har blivit påverkad av omdaningar i  Malmfältens gruvorter där människor blir tvingade att flytta  för gruvans framfart. Det har blivit en tolkning av detta i ett antal målningar.

Drivkraften är en verklig lust att måla, upplevelsen av materialet och uttrycken som skapas. Det är en ständig utmaning att finna balansen i en fungerande komposition. Viktigt att förmedla stämningar och känslor med sitt eget språk.

Det är spännande.

Har flera års erfarenhet av akvarellundervisning och bedriver kursverksamhet i Stockholm och Sigtuna sedan 2006.

Vad vill jag?

Kombinera mitt eget bildskapande som konstnär med ett arbete där jag kan handleda och inspirera människor i praktiskt konstnärligt utövande.